Starosądeckie Kalendarium Wydarzeń

XI – XIII wiek wczesne grodziska obronne w Podegrodziu, Naszacowicach, Biegonicach oraz gród kasztelański i osada w okolicach kościółka św. Rocha (ich początki datuje się na okres 1257 – 1268)

1257 – nadanie całej ziemi sądeckiej przez Bolesława Wstydliwego jego żonie, księżnej Kindze, jako zabezpieczenie posagu, jaki książę przeznaczył na ratowanie zniszczonych przez najazdy Tatarów ziemie krakowskie i sandomierskie.

1257 – 1273 – lokacja miasta Starego Sącza na prawie niemieckim, dokładna data nie jest znana gdyż nie zachował się dokument lokacyjny.

1278 – zwolnienie od ceł w miastach Dunajca i Wisły pozwala na rozwijanie szerszego handlu prowadzonego ze Starego Sącza.

1279 – Kinga zostaje wdową i przenosi się na stałe z Krakowa do Starego Sącza

1280 – akt fundacji klasztoru klarysek w Starym Sączu z 6 lipca 1280 r.

1288 – Najazd tatarski sięgający Starego Sącza

1292 – Umiera św. Kinga (urodzona w 1234 r.)

1292 – Lokacja Nowego Sącza, a właściwie decyzja Wacława II, króla czeskiego o przeniesieniu miasta Starego Sącza na teren wsi Kamienica w widłach Kamienicy i Dunajca, poniżej Starego Sącza.

1306 – Zastosowanie  nazwy Sandecz na nowe miasto, które rozwija się dzięki przeniesieniu przywilejów i przeprowadzce części mieszczaństwa (Starego) Sącza. Około XV wieku konsekwentnie stosuje się na nowe miasto nazwę Nova Sandecz, co wymusza nazywanie pierwszego Sącza mianem Sandecz Antiqua.

1306 – śmierć Wacława III i powrót z wygnania Władysława Łokietka zmienia złe położenie Starego Sącza, który opowiedział się za zjednoczeniem kraju pod berłem Łokietka, jednocześnie powstaje konflikt z Nowym Sączem, który poparł biskupa krakowskiego Jana Muskata. Siepacze biskupa Muskaty najeżdżają Stary Sącz i dokonują bestialskich mordów i siejąc zniszczenie.

1309 – zwolnienie dóbr  konwenckich od dziesięcin na rzecz kościołów i instytucji kościelnych spoza dominium klasztornego, wymierzone w biskupa Muskatę i jego popleczników.

1357 – Wójtostwo starosądeckie w rękach klasztoru, liczne zwolnienia i ulgi dla handlu potwierdzane i poszerzane w latach późniejszych (np. pozwolenie na sprowadzanie soli z Bochni i Wieliczki i sprzedawania jej na Spiszu nadane przez Kazimierza Wielkiego)

1317 – 1320 – powstaje Żywot błogosławionej Kingi.

1320 – Elżbieta Łokietkówna oczekuje w Starym Sączu na swego męża Karola Roberta.

1349 – Królowa Jadwiga Łokietkowa umiera po ostatnich latach życia spędzonych w klasztorze gdzie zostaje pochowana.

1683 – Triumfalny wjazd króla Jana III Sobieskiego do miasta w drodze powrotnej po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem. W Starym Sączu oczekiwała go królowa Maria Kazimiera i odbyło się wielkie zgromadzeni rycerstwa polskiego trwające kilka dni.

1770 – Włączenie Sądecczyzny do Węgier i okupacja węgierska.

1770 – Konfederacja Barska i przybycie w okolice Starego Sącza marszałka Kazimierza Pułaskiego i stoczenie potyczki na przedpolach miasta.

1772 -  Wcielenie Sądecczyzny do Austrii i utworzenie Galicji.

1782 – Kasacja klasztoru klarysek i przywrócenie jego działania pod warunkiem prowadzenia szkoły w 1791 roku.

1848 – Powstanie Chochołowskie i początki Wiosny Ludów na Sądecczyźnie.

1861 – Wybory do sejmu krajowego, okres autonomii miasta i symboliczny koniec Galicji

1892 – Wielka uroczystość z okazji sześćsetnej rocznicy śmierci św. Kingi. Na uroczystości jakie odbyły się w dniach 23 – 31 lipca przybyło z całej Galicji około 40 000 pątników i gości. Pośród nich było wielu Słowaków.

1914 – W listopadzie tego roku do miasta wkroczyły wojska rosyjskie. Wcześniej, w wyniku ofensywy rosyjskiej, władze austriackie opuściły Stary Sącz. Na początku grudnia wojska rosyjskie prowadziły potyczki w okolicy miasta. Miasto i okoliczne wsie zostały poważnie zniszczone.

1918 – Rada Miejska Starego Sącza utworzyła milicję miejską. Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego.

1921 – Według spisu dokonanego w tym roku Stary Sącz liczył 4770 mieszkańców.

1933 – Według nowego podziału administracyjnego kraju gmina miejska Stary Sącz zostaje zastąpiona określeniem – miasto Stary Sącz. Nowe przepisy zmieniały sposób zarządzani miastem i wzmacniały rolę burmistrza.

1939 – W roku wybuchu II wojny światowej, według spisu ludności Stary Sącz liczył 6000 mieszkańców.

1975 – odkrycie unikalnych starodruków muzycznych, świadczących o rozległości kontaktów muzycznych i stawiających klasztor klarysek w rzędzie najważniejszych ośrodków muzycznych w Europie i pierwszego na ziemiach polskich. Pierwszy Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

1999  – 16 czerwca na polach pomiędzy miastem a Popradem miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Papież Jan Paweł II przybył do Starego Sącza i dokonał osobiście kanonizacji bł Kingi.

forex forum śmieszne animowane gify czy warto? caly film online seriale online