Ks. prof. Józef Tischner

Urodził się w 1931 roku jako pierworodny syn góralki z rodu Chowańców i ojca, starosądeckiego nauczyciela. Wkrótce po rodzina Tischnerów wraz z małym Józefem przeniosła się do Łopusznej na Podhalu, gdzie ojciec otrzymał posadę nauczyciela. Do Starego Sącza, rodzice Józefa Tischnera powrócili dopiero na emeryturze. Ks. Tischner odwiedzał często rodziców w Starym Sączu i wiele jego prac powstało na słynnej maszynie do pisania w rodzinnym domu w latach 1975-1995. Ks. Tischner lubił górskie wycieczki i często miał bezpośredni kontakt z mieszkańcami Sądecczyzny i Podhala, a jednocześnie jako filozof starał się przełożyć na zrozumiały i obrazowy język zawiłości problematyki etyki i wiary. Jego niezwykłe i pełne barwnych opisów kazania wygłaszane regularnie w kościele klarysek zostały przez siostry zakonne zarejestrowane i opracowane w 2009 roku w formie książkowej. Muzeum Regionalne w Starym Sączu urządziło (na piętrze kamieniczki przy rynku) stałą ekspozycję pamiątek w postaci setki fotografii, wydawnictwa autorskie Tischnera z ręcznymi adnotacjami zapisanymi na marginesach i maszyna do pisania księdza profesora. Znany z otwartości, poczucia humoru (słynna gradacja pojęcia prawdy według ks. Tischnera: prawda, cała prawda i gówno prawda!) i religijnego zaangażowania jest ks. profesor Józef Tischner jedną z najważniejszych postaci w kulturze Małopolski. Do niezwykłych należą opowiadania o znajomości i sympatii jaką darzyli się z Janem Pawłem II. A znajomość ta była bardzo długa i zaczęła się od wykładu ks. dr Karola Wojtyły, którego młody kleryk Tischner, wysłuchał po raz pierwszy w 1953 roku!

Ks. Tischner był autorem wielu książek, m. innymi: „Tischner czyta katechizm”, „Miłość nas rozumie”, „Zrozumieć własną wiarę”,  „Miłość niemiłowana” – zapis rekolekcji i wykładów z wielu miejsc w Polsce, „Spór o istnienie człowieka”, „Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992” i wiele innych, a wśród nich bestseller wydawniczy „Historia filozofii po góralsku”, która doczekała się też swej wersji telewizyjnej. Bardzo interesującym zabiegiem reżyserskim, który dobrze pokazuje umiłowanie dla naturalnego krajobrazu i przyjemności górskich wędrówek z jakich znany był ks. Tischner, było filmowanie bohatera podczas spływu łodziami po Dunajcu lub na tle górskich panoram Tatr. Ten związek z górskim krajobrazem i wartościami jakie ukształtowały się pod wpływem wyrazistej i mocnej natury Karpat są charakterystyczne dla twórczości literackiej, religijnej i filozoficznej ks. Tischnera.

(tekst Marek Styczyński)

forex forum śmieszne animowane gify czy warto? caly film online seriale online