Św. Kinga

Św. Kinga (1234 – 1292) – kalendarium księżniczki, władczyni, kobiety i świętej.

Postać Kingi (powszechnie przyjęło się zdrobniałe imię od Kunegundy), córki króla węgierskiego Beli IV z rodu Arpadów i Marii, córki cesarza bizantyjskiego, urodzonej w pięknym miasteczku nad Dunajem, a później żony polskiego króla Bolesława V Wstydliwego, pod koniec życia mniszki, po śmierci uznanej za świętą, owiane jest taką ilością legend i fantastycznych relacji, mitów, ale i posądzeń, że trudno jest, przez ich gęstniejącą z roku na rok zasłonę, dostrzec niezwykłe życie nieprzeciętnej kobiety.

1234 rok – Kunegunda przychodzi na świat w Ostrzyhomiu nad Dunajem, jako córka króla Węgier. Warto wiedzieć, że stary Ostrzyhom leży nad Dunajem i nosi węgierską nazwę Esztergom i najłatwiej dostać się do niego można przez most ze słowackiej części miasta nazywanej Štúrovo. Pomimo wielu zmian, nad miasteczkiem jak dawniej góruje wielka bazylika widoczna z daleka.

1239 rok – Spotkanie pięcioletniej Kingi z dwunastoletnim Bolesławem i jego matką, Grzymisławą na zamku w Wojniczu i zaręczyny przyszłych małżonków.

1241 rok – Pierwszy najazd Tatarów i spustoszenie Węgier i miasteczek południowej części Polski. Polskie rycerstwo ponosi klęskę w bitwie z Tatarami pod Chmielnikiem. W bitwie nad rzeką Sajo ginie książę halicki Koloman, brat króla Beli IV  (ojca Kingi) i mąż Salomei, siostry Bolesława Wstydliwego. Para książęca ukrywa się w zameczku w Pieninach i z niego ucieka na Morawy. Najazd Tatarów kończy się nagle na wieść o śmierci wielkiego chana Ogedeja w 1241 roku, co ratuje Europę od kompletnej klęski.

1241 rok – Henryk Pobożny ginie w bitwie pod Legnicą i następują walki pomiędzy książętami z rodu Piastów o sukcesję. Poważny konflikt pomiędzy Konradem, księciem mazowieckim a Bolesławem Wstydliwym o tron krakowski.

1243 rok – książę Bolesław, zwany później wstydliwym zostaje księciem krakowsko-sandomierskim.

1246 rok – ślub dwunastoletniej Kingi z Bolesławem Wstydliwym w Krakowie, Kinga zostaje księżną krakowską i sandomierską. Następują lata pobytu w Nowym Korczynie nad Nidą, gdzie dwór przeniósł się ze względu na zniszczenia wojenne jakich doznał Kraków i okolice.

Kinga przejawia zainteresowanie nowym i jak na ówczesne czasy – rewolucyjnym nurtem nauki św. Franciszka z Asyżu, regułą zakonną franciszkanów i żeńskiego zakonu opartego o tę regułę stworzonego przez św. Klarę.

Wielokrotne odwiedziny rodziców Kingi na Węgrzech i przejazdy przez Stary Sącz.

Odkrycie pokładów soli kamiennej w Bochni koło Krakowa, w czym miała istotnie pomóc sama Kinga.

1257 rok – Jako zadośćuczynienie za zastaw posagu Kingi, który Bolesław Wstydliwy wykorzystał dla ratowania zniszczonej wojną z Tatarami Polski, Kinga otrzymuje od swego męża na wieczyste posiadanie Ziemię Sądecką.

1279 rok – Umiera Bolesław Wstydliwy, mąż Kingi.  Kinga w wieku 45 lat zostaje wdową, opuszcza Kraków i przenosi się do Starego Sącza.

1279 rok – Kinga funduje klasztor klarysek w Starym Sączu i mimo trudności jakie napotyka ze strony Leszka Czarnego, który objął tron krakowski po Bolesławie Wstydliwym, doprowadza do jego budowy i samostanowienia.

1281 rok – Kinga wstępuje do zakonu i mieszka w klasztorze.

1284 rok – Kończy się ugodą konflikt z Leszkiem Czarnym.

1289 rok – W wieku 55 lat Kinga przyjmuje śluby zakonne i przekazuje swą władzę nad Sądecczyzną i wszystkie przynależne tytuły żonie Leszka Czarnego Gryfinie, która po owdowieniu mieszka w klasztorze w Starym Sączu. Kinga prowadzi sprawy klasztoru i przeżywa kolejny najazd Tatarski chroniąc się przed nim w Pieninach wraz z siostrami zakonnymi i mieszkańcami Starego Sącza. Siostra zakonna Kinga, staje się po raz drugi najważniejszą osobą na Sądecczyźnie, tym razem nie ze względów formalnych, ale za sprawą swego charakteru, umiejętności i zapobiegliwości. Z tego okresu pochodzi wiele opowiadań i legendarnych relacji z życia późniejszej św. Kingi.

1292 rok – W wieku 58 lat Kinga umiera w klasztorze klarysek w Starym Sączu i tam zostaje pochowana.

1690 rok – Kinga zostaje beatyfikowana przez papieża Aleksandra VIII dzięki swym zasługom i wstawiennictwie popularnego w Rzymie Jana III Sobieskiego. Na fundusz kanonizacyjny w Rzymie klaryski starosądeckie składają olbrzymią sumę 250 000 złotych polskich.

1999 rok – Po 309 latach od beatyfikacji, Kinga zostaje kanonizowana przez Jana Pawła II podczas wizyty papieża w Starym Sączu i wielkiej uroczystości na starosądeckich błoniach pod Klasztorem Klarysek. W Starym Sączu mówi się, że długi proces beatyfikacyjny i kilka przeszkód na jego drodze miały sprawić, że kanonizacji dokona papież pochodzący z Polski. My dodamy tylko, że to papież pochodzący z Małopolski.

(tekst Marek Styczyński)

forex forum śmieszne animowane gify czy warto? caly film online seriale online