Centra Aktywnego Wypoczynku „Miejska Góra”

Centra Aktywnego Wypoczynku „Miejska Góra”

Uroczysko Miejska Góra ma charakter kopuły o niezbyt długich zboczach, poprzecinanej dolinami potoków biegnących w kierunku południowo – zachodnim i północno – zachodnim.

Rzeżba terenu jest urozmaicona, a najwyższy szczyt kompleksu – nazywany „drugim rondem” (420m n.p.m.) znajduje się w jego centralnym punkcie. Obszar ten położony jest w zasięgu płaszczowiny magurskiej. Są tu utwory fliszowe skał składające się z naprzemianległych pisakowców i łupków datowanych na eocen i paleocen.

Zasadniczymi gatunkami drzew wystepującymi na tym terenie są : jodła (Abies alba), sosna (Pinus silvestris) a także modrzew europejski (Larix decidua).

Ten ostatni gatunek, podobnie jak jodła znajduje dogodne warunki rozwojowe i wzrostowe tworząc drzewostany lite i mieszane i występuje jako domieszka we wszystkich drzewostanach tego lasu.

Miejska Góra ze względu na swoja lokalizację przez wiele lat była najatrakcyjniejszym terenem wypoczynku dla mieszkańców Starego Sącza i turystów (stąd jej potoczna nazwa „Góra Parkowa”).

W latach 60. XX wieku obszar ten został uznany jako „las uzdrowiskowo-klimatyczny”.

Projekt partnerski pod nazwą „Centra Aktywnego Wypoczynku” zrealizowany w 2018 roku przez Gminę Stary Sącz oraz Fundację Sądecką obejmował budowę ponad pięciu kilometrów tras biegowo-rowerowych tworzących dwie pętle małą – prowadzoną przez górne partie kompleksu oraz dużą – otaczającą Miejską Górę od strony północnej.

tablica główna_ostateczna

forex forum śmieszne animowane gify czy warto? caly film online seriale online