Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1987r. obejmuje teren o powierzchni 54 000 ha, będący jednym z największych i najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Rozciąga się on na terenie Beskidu Sądeckiego z jego dwoma pasmami (Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej) oraz obejmuje także położoną w granicach Polski część Gór Czerchowskich. Około 70 % powierzchni stanowią lasy. Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.

Beskid Sądecki-1

Główną atrakcją Parku są licznie występujące tutaj rezerwaty leśne z bogatą flora i fauną prapuszczy karpackiej. Przeszło 70% powierzchni Parku pokrywają lasy. Trzon drzewostanów tworzy buk, jodła i świerk, towarzyszą im modrzew europejski, jawor, brzoza gruczołkowata, olcha i jesion. Największe powierzchnie zajmuje buczyna karpacka, w której obok buka duży udział ma jodła. W dolinach zachowały się też w fragmentach drzewostany liściaste z udziałem lipy (grądy), oraz lasy olchowe (łęgi) i zarośla wierzbowe. Obok lasu na terenie Parku występują licznie łąki górskie. Ogółem rośnie tutaj około tysiąca gatunków roślin kwiatowych, osiemset gatunków mszaków i porostów oraz blisko osiemset gatunków grzybów. Stanowi to niemal połowę gatunków roślin występujących w Polsce. Na terenie Beskidu Sądeckiego można zauważyć istnienie wyraźnych pięter roślinnych. Pogórze rozciąga się do ok.600m npm, powyżej do ok. 1000m npm leży kraina regla dolnego (jodły i buki), powyżej na najwyższych szczytach znajduje się regiel górny (świerkowy bór wysokogórski).

Beskid Sądecki-2

Park położony jest w dorzeczu trzech rzek: Dunajca, Popradu i Kamienicy Nawojowskiej, które także wyznaczają jego granice. Jego obszar charakteryzuje się występowaniem licznych źródeł mineralnych. Wody mineralne stanowią niezaprzeczalne bogactwo tego rejonu i są źródłem rozwoju licznych uzdrowisk. Do największych i najstarszych należą: Szczawnica, Piwniczna, Żegiestów, Muszyna i Krynica. Przeważają tu szczawy, szczególnie w części południowej Parku, tj. wody mineralne zawierający wolny dwutlenek węgla w ilości powyżej 1 g/dm³ oraz sporadycznie źródła siarczkowe. Na terenie Parku występują także niezwykle cenione w procesie leczniczym surowce balneologiczne w postaci borowin (peloidy torfowe). Osobliwością geologiczną Parku są mofety. Mofety i naturalne źródła wód mineralnych uznane są za pomniki przyrody.

Beskid Sądecki-Potok-1

Beskid Sądecki zamieszkuje bogata fauna. Stale występuje tutaj 41 gatunków.Wśród ssaków owadożernych można spotkać najmniejszego polskiego ssaka – ryjówkę malutką. Bardo ciekawą grupę gryzoni stanowią popielicowate. Ze środowiskiem wodnym związane są trzy gatunki gryzoni: największy z nich bóbr europejski, piżmak i karczownik. Bardzo ważną grupę w Parku stanowią drapieżniki, wśród nich najliczniejsze są łasicowate z których największy jest borsuk. Inne to: wydra, kuna leśna, kuna domowa, tchórz zwyczajny, gronostaj, łasica łaska. Z psowatych występują: lis i wilk, a rodzina kotowatych reprezentowana jest przez rysia oraz żbika. Największym drapieżnikiem Parku jest niedźwiedź brunatny. Spośród dużych ssaków kopytnych najliczniejszy jest jeleń europejski.

Widok z Makowicy na Radziejową

Na terenie PPK występuje 110 gatunków ptaków, z których najcenniejsze to: bocian czarny, dzięcioły (w tym dzięcioł czarny), muchołówka mała, puszczyk uralski, puchacz, orzeł przedni, orlik krzykliwy oraz duże kuraki leśne: cietrzew i głuszec. Na terenie Parku występują wszystkie polskie płazy ogoniaste: salamandra plamista, 4 gatunki traszek: grzebieniasta, zwyczajna, górska oraz gatunek endemiczny dla Karpat – traszka karpacka. Płazy bezogonowe reprezentowane są przez: kumaka górskiego, ropuchy i żaby. W Parku spotkać możemy trzy gatunki jaszczurek i cztery gatunki węży. Na obszarze Parku występuje 65 gatunków motyli. Wśród nich najciekawsze chronione gatunki to: paź królowej, paź żeglarz i niepylak mnemozyna. Wśród chrząszczy do najlepiej poznanych należy rodzina ryjkowców. Na terenie Parku spotkać można nadobnicę alpejską – jednego z najpiękniejszych polskich chrząszczy.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o/Stary Sącz: 33-342 Barcice, Wola Krogulecka 82, tel. 18-446-09-00, email: stary.sacz@zpkwm.pl, www.zpkwm.pl/park/popradzki-park-krajobrazowy
forex forum śmieszne animowane gify czy warto? caly film online seriale online