Brama Szeklerska

Starosądecka brama Szeklerska jest darem Siedmiogrodzkiego Stowarzyszenia Światowego Związku Węgrów. Jest pamiątką ważnych wydarzeń w roku 1999 (Msza kanonizacyjna Bł. Kingi, na przyklasztornych błoniach, prowadzona przez Jana Pawła II) , wyrazem sympatii i dowodem żywotności niegdysiejszych ścisłych związków politycznych jakie łączyły Węgry i Polskę. Bramę ozdabiają dwa wielkie drzeworyty przedstawiające twarze św. Kingi (od strony placu) i św. Jadwigi (od strony zejścia do źródełka  św. Kingi). Brama jest kryta tradycyjnym gontem, a pod nim znajduje się wspaniały gołębnik! Postawienie jej tuż obok klasztoru Klarysek, który ufundowała węgierska księżniczka Kinga oraz umieszczenie na niej elementów nawiązujących do współczesności ma dla tych związków specjalne znaczenie.

seklerska-1Król węgierski Béla III obsadzał Szeklerów na granicach swego państwa (głównie na terenach Transylwanii w dzisiejszej Rumunii). Szeklerzy cieszyli się specjalnymi względami i wykształcili swoiste rodzaje organizacji plemiennej na wzór wojskowy (zajmowali się oni ochrona Węgierskich granic). Odrębność kulturowa Szeklerów dotrwała do naszych czasów.

Brama Szeklerska-3

Tradycyjna gościnność Szeklerów nie pozwala zamykać bramy, stoi ona otworem przed wszystkimi gośćmi i symbolizuje ich otwartość i gościnność. Brama ma też przynosić szczęście i dobrobyt wszystkim którzy ja przekraczają.

forex forum śmieszne animowane gify czy warto? caly film online seriale online