Dawny klasztor Franciszkanów

Wyjeżdżając z rynku ulicą Batorego w kierunku Łącka i Szczawnicy, tuż za budynkiem „Sokoła” pod numerem 27 są pozostałości po Klasztorze Franciszkanów.

klasztor Franciszkanów

Zarówno Klasztor jak i kościół św. Stanisława ufundowany został (ok. 1280r) przez Bolesława Wstydliwego na prośbę jego żony księżnej Kingi. Początkowo klasztor był drewniany, jednak po pożarze miasta w 1646r. wybudowano klasztor murowany, a w roku 1747 klasztor i cmentarz przykościelny otoczono murem. Przyległy do klasztoru kościół przyjął za patrona św. Stanisława – biskupa, którego Kinga darzyła szczególną czcią. Niestety ani klasztor ani kościół nie dotrwał do naszych czasów, podczas zaboru Austriackiego uległ kasacji i ostatecznie przestał istnieć w 1815r. Władze austriackie wykorzystywały go jako magazyn soli, a po wielu kolejnych adaptacjach w „klasztorze” powstał sąd i więzienie. Po II Wojnie Światowej siedzibę znalazła tam Szkoła. Pozostałością zabudowań Klasztoru Franciszkanów jest też budynek Urzędu Miejskiego – był to budynek folwarczny byłego klasztoru, który zakupił Magistrat w 1841r., ponieważ ratusz, w którym urzędowały władze miejskie spłoną w 1795r. i nie został już odbudowany.

forex forum śmieszne animowane gify czy warto? caly film online seriale online